Kreator animacji

Kreator animacji

Kreator animacji to aplikacja wbudowana w serwis ProTrainUp. Pozwala ona na przygotowywanie zarówno rysunków jak i animacji prezentujących taktyki, zagrania czy ćwiczenia treningowe.

Prawostronne menu odpowiada za dodawanie elementów na boisko. Mamy tu do wyboru takie elementy jak boiska, zawodnicy, sprzęt, ruchy oraz komentarze. Każde z nich na boisko są przenoszone poprzez przeciągniecie i upuszczenie na plac gry.

Bardzo ważnymi elementami dolnego menu są przyciski dodaj i usuń klatkę. Wykorzystujemy je w momencie, kiedy planujemy przygotować animację. Każda kolejna grupa ruchów powinna być umieszczana w kolejnej klatce. Złożenie kilku klatek zapewnia efekt animacji.

Klikając w każdy naniesiony na boisko element prawym przyciskiem myszy mamy możliwość jego edycji. Możemy zmieniać: wielkość, kolor oraz kąt nachylenia elementu.

System daje nam możliwość grupowania stworzonych animacji w foldery. Wchodząc w bibliotekę, klikamy przycisk "nowy folder". Następnie nadajemy mu nazwę i kopiujemy do niego interesujące nas animacje.

Saving animation on the disk

Wróć