Pomiary antropometryczne

Pomiary antropometryczne

Statystyki indywidualne, jakie znajdujemy w narzędziu są dostępne w lewym menu pod pozycją „dane antropometryczne”. Tutaj uzupełniane są dane dotyczące takich pomiarów jak: wzrost, waga, procent tkanki tłuszczowej zawodnika. System automatycznie liczy za nas współczynnik BMI dla każdego zawodnika.

Każdemu zawodnikowi generowane są nie tylko statystyki w postaci tabelarycznej, lecz także w postaci graficznej. Aby podejrzeć wykres danego zawodnika, przechodzimy do listy zawodników na stronie „dane antropometryczne” i klikamy w ikonkę statystyki. W statystykach na wykresie prezentowana jest pełna historia pomiarów zawodnika.

Wróć