Konta dla zawodników i rodziców

Konta dla zawodników i rodziców

Aby dodać zawodników do swojej drużyny, przejdź do zakładki zawodnicy. Następnie klikając „stwórz nowego zawodnika”, przechodzimy do formularza dodawania nowego zawodnika. Jeżeli zawodnik znajduje się już w systemie, możesz wyszukać go w wyszukiwarce i w ten sposób, dodać do swojej drużyny. Jeżeli jednak nie ma go jeszcze w systemie, stwórz go, nadając mu imię i nazwisko oraz datę urodzenia. Jeżeli chcesz, aby zawodnika miał dostęp do systemu, nadaj mu także login i hasło Aby masowo dodać zawodników i rodziców, wybierz opcję import. W tym oknie możesz wgrać plik Excel z listą zawodników. Na podstawie tej listy zostaną wygenerowane loginy i hasła dla zawodników i rodziców.

Aby dodać ręcznie rodzica, należy wejść w zakładkę skład, następnie wybrać, do którego zawodnika chcemy dodać rodzica. Po kliknięciu opcji rodzice pojawi się formularz dodawania rodzica. Jeżeli rodzic ma już konto w systemie, możesz wyszukać go w wyszukiwarce. To funkcja jest bardzo przydatna w momencie, kiedy rodzic posiada więcej niż jedno dziecko w klubie. Jeżeli rodzica nie ma jeszcze w systemie, należy wyświetlone pola uzupełnić danymi o rodzicu.

Wróć