Kontrola pracy sztabu

Kontrola pracy sztabu

Jako koordynator lub osoba funkcyjna z odpowiednimi uprawnieniami, masz możliwość kontroli pracy trenerów, poprzez zalogowanie się do dziennika każdego z nich. Aby to zrobić, w lewym menu wybierz opcję „lista drużyn”, a następnie w menu przy wybranej drużynie kliknij w opcję „otwórz dziennik”.

Po kliknięciu „otwórz dziennik” przeniesiony zostaniesz do pełnego podglądu dziennika wybranej drużyny. Jako koordynator, masz możliwość podejrzenia wszelkich informacji znajdujących się w dzienniki. System daje Ci także opcję edytowania pewnych elementów w dzienniku trenera jak np. nanoszenie treningów na kalendarz czy też tworzenie konspektów treningowych.

Wróć